The Safe Transport with Transbil Väst

Frakt Linje Sverige-Tyskland: Från och med augusti 2019 börjar Transbil Väst från dörr till dörr – Veckans lastlinje mellan Sverige och Tyskland
Vecko trafik linje 13 flm / 33 Pallar
För mer information klicka på Pris/bokning

Cargo line Sweden-Germany: From August 2019, Transbil Väst will start door to door – Weekly cargo line between Sweden and Germany
Weekly traffic line 13 flm/ 33 Pallets
For more information click on Price/booking

Transbil Väst jobbar nu för att etablera ett Åkerier systerbolag som är kommer snart

Webbutik.. Från Transbil Väst. Kommer snart…
Der vi ska sälja qualificated material av lastsäkringsmaterial med mer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s