Road/ “Väg” Transport

Styckegods, industrigods Transport/ överdimensionerad transport : I Trans Road Intl och genom våra säkrade trailers/lastbilar kör vi Inrikes och från Sverige till EU. Vi tillhandahåller direkttransport från A till B: Ingen omlastning, kort transittid.

  • Trans Road Intl: Provide General Road Transport/ oversize transpor : In Trans Road Intl and through our secured trailers/ trucks , We drive in Sweden and to EU. We provide direct Transport from A to B : No Transhipment, Short transit time.
  • Curtain trailer, box trailers and trailers for bulk heavy duty cargo.

With our Curtain trailers and our Swap Body trucks : We provide flexible transport : More size and weight.

Med vår Kapelltrailers och våra växelflak lastbilar för mer lastviktKapel trailers Vi erbjuder flexibla transporter: mer storlek och vikt.

Total lastvikt på bil och släp: *Inriks körning: max 30 tons. *Utriks körning Scandinavia max 28 tons. *Utriks körning EU max 22 tons.

Total load weight on Truck and trailer: *Domestic driving: max 30 tons *Foreign driving Scandinavia max 28 tons. *Foreign driving EU max 22 tons.

Specialtransporter 

Med flerdimensionell trailer utför vi transport av Maskiner och speciella transport i Sverige, norden och störst del av EU.

With multidimensional trailer we perform transport of Machinery and special transport in Sweden, the Nordic countries and most of the EU.

We drive liquid and balk tanks. / ISO tank kontainer: Uthyrning och transport: Vi kör vätske- och balktankar.

.