Customs Services

Transbil Väst
Authorized Customs agent
Auktoriserat tullombud

Transbil Väst as Authorized Customs agent helps you with both import and export customs clearance. As an approved customs representative, we can with our long experience in customs clearance offer a fast and flexible solution for you at a competitive price.

What does Customs Clearance mean?

Customs clearance means that you solve the correct goods documentation, paid customs duty for the transported goods and that they thus have a permit to be imported into the country of destination.

What does the customs duty and its taxes cost?

Calculation for these depends on many different factors and can sometimes be quite difficult depending on where the goods are transported and to which country they are going to.
For example, countries within the EU are covered by free trade zones, while other countries outside have their own laws and customs procedures.

we handle all paper exercises and documentation, regardless of whether it is a single customs clearance or if you need a complete solution with transport and import / export declaration.

Transbil Väst som Auktoriserat tullombud hjälper dig med både import- och exportförtullningar. Som godkänt tullombud kan vi med vår långa erfarenhet inom tullklarering erbjuda en snabb och smidig lösning för er till ett konkurrenskraftigt pris.

Vad innebär Tullklarering?

Tullklarering innebär att man löser korrekt varudokumentation, betalat tullavgift för de transporterade varorna och att de har således har tillstånd att införas i destinationslandet.

Vad kostar tullavgiften och dess skatter?

Beräkning för dessa beror på många olika faktorer och kan ibland vara ganska svåra beroende på varifrån varorna transporteras och till vilket land de ska till.
Länder inom EU omfattas exempelvis av frihandelszoner medan andra länder utanför har sina egna lagar och tullförfaranden.

sköta vi all pappersexercis och dokumentation, oavsett om det rör sig om en enstaka förtullning eller om ni behöver en komplett lösning med transport och import/exportdeklaration.

Transbil Väst “Shipping Broker & Tullombud, vi tillhandahåller en komplett Logistiks tjänster som är helt försäkrade i Skandinavien och Nordeuropa